Validació de documents electrònics

Els documents emesos electrònicament per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès incorporen, habitualment en el marge esquerre del document, el Codi Segur de Verificació (CSV) de 20 dígits i l'adreça de la seu electrònica on es pot comprovar l'originalitat i autenticitat del mateix, podent accedir a una còpia electrònica.

A través d'aquest servei, qualsevol usuari (habitualment un tercer receptor del document) pot comprovar el document presentat introduint el Codi Segur de Verificació (CSV) i el NIF de la persona sol·licitant. D'aquesta forma aquesta persona pot veure en pantalla el document original que en el seu moment va emetre l'Ajuntament i així comparar-ho amb l'original presentat, o descarregar-se la còpia electrònica original.

Amb la finalitat de detectar i evitar que "robots" puguin usar aquest servei omplint el formulari, li demanem que realitzi el següent test: